Ca sĩ chuyển giới và chồng sắp cưới quan tâm tới đồ nội thất, giường nệm khi đi mua sắm chuẩn bị cho đám cưới.

var w = $(“#block_pagevideo”).width(); var h = $(“#block_pagevideo”).height(); var hvideo = parseInt((w*9)/16); $(‘video’).attr(‘width’, w); $(‘video’).attr(‘height’, hvideo); $(“#default_html5”).css({‘width’:w,’height’: hvideo,’background’:’#000′}); var html5_support=false; if(Modernizr.video && Modernizr.video.h264 == “probably” && device_env == 4) { html5_support = true; } else if(Modernizr.video && device_env != 4) { html5_support = true; } var thumbnail_url=”https://vcdn-ngoisao.vnecdn.net/2017/12/13/top1-1513149169-7422-1513149220_240x144.jpg”; var flashDetectInstalled = FlashDetect.installed; var share_url = ‘https://video.ngoisao.net/tin-tuc/video/giai-tri/vo-chong-lam-khanh-chi-di-sam-sua-cho-to-am-3683887.html’; var thumbnail_url=”https://vcdn-ngoisao.vnecdn.net/2017/12/13/top1-1513149169-7422-1513149220_240x144.jpg”; var moreUrl = ‘https://video.ngoisao.net/video/vne-more/id/3683887/exclude/3683887’; var adszoneid = ‘883’; var article_title = ‘Vợ chồng Lâm Khánh Chi đi sắm sửa cho tổ ấm’; var bs = ‘bs=0&pt=0’; // detect html5 case var sizedatanew = ‘activemode={active_mode}&data360=https://v.vnecdn.net/ngoisao/video/web/mp4/360p/2017/12/13/vo-chong-khanh-chi-tat-bat-mua-sam-truoc-hon-le-1513149162.mp4&data720=https://v.vnecdn.net/ngoisao/video/web/mp4/2017/12/13/vo-chong-khanh-chi-tat-bat-mua-sam-truoc-hon-le-1513149162.mp4&data480=https://v.vnecdn.net/ngoisao/video/web/mp4/480p/2017/12/13/vo-chong-khanh-chi-tat-bat-mua-sam-truoc-hon-le-1513149162.mp4&data240=https://v.vnecdn.net/ngoisao/video/web/mp4/240p/2017/12/13/vo-chong-khanh-chi-tat-bat-mua-sam-truoc-hon-le-1513149162.mp4’; if(sizedatanew == ”) { sizedatanew = ”; } if(html5_support==true) { sizedatanew = ‘ data-360= https://v.vnecdn.net/ngoisao/video/web/mp4/360p/2017/12/13/vo-chong-khanh-chi-tat-bat-mua-sam-truoc-hon-le-1513149162.mp4 data-720= https://v.vnecdn.net/ngoisao/video/web/mp4/2017/12/13/vo-chong-khanh-chi-tat-bat-mua-sam-truoc-hon-le-1513149162.mp4 data-480= https://v.vnecdn.net/ngoisao/video/web/mp4/480p/2017/12/13/vo-chong-khanh-chi-tat-bat-mua-sam-truoc-hon-le-1513149162.mp4 data-240= https://v.vnecdn.net/ngoisao/video/web/mp4/240p/2017/12/13/vo-chong-khanh-chi-tat-bat-mua-sam-truoc-hon-le-1513149162.mp4 active-mode= {active_mode} ‘; } // define zone var sizecount = 4; var videoSource = ‘https://v.vnecdn.net/ngoisao/video/web/mp4/360p/2017/12/13/vo-chong-khanh-chi-tat-bat-mua-sam-truoc-hon-le-1513149162.mp4’; if(sizecount == 1) { videoSource = ‘https://v.vnecdn.net/ngoisao/video/web/mp4/360p/2017/12/13/vo-chong-khanh-chi-tat-bat-mua-sam-truoc-hon-le-1513149162.mp4’; } var acmove = ‘360’; var videourl = videoSource; var activemode; var videoSource240p = ‘https://v.vnecdn.net/ngoisao/video/web/mp4/240p/2017/12/13/vo-chong-khanh-chi-tat-bat-mua-sam-truoc-hon-le-1513149162.mp4’; var videoSource360p = ‘https://v.vnecdn.net/ngoisao/video/web/mp4/360p/2017/12/13/vo-chong-khanh-chi-tat-bat-mua-sam-truoc-hon-le-1513149162.mp4’; var videoSource480p = ‘https://v.vnecdn.net/ngoisao/video/web/mp4/480p/2017/12/13/vo-chong-khanh-chi-tat-bat-mua-sam-truoc-hon-le-1513149162.mp4’; var videoSource720p = ‘https://v.vnecdn.net/ngoisao/video/web/mp4/2017/12/13/vo-chong-khanh-chi-tat-bat-mua-sam-truoc-hon-le-1513149162.mp4’;

var showads = 1; $(document).ready(function(){ try { urlshare=’https://video.ngoisao.net/tin-tuc/video/giai-tri/vo-chong-lam-khanh-chi-di-sam-sua-cho-to-am-3683887.html’; var playertype = 1; if(html5_support==true) { playertype = 2; } /* Code tracking */ var loadtype = 0; var videoidlib = 0; var groupid = 3683887; var articleid = 3683887; var videoid = 180662; if(playertype){ if(pagename==’videogroup’) { var kgroup = document.createElement(‘script’); kgroup.setAttribute(‘src’, ‘//la.vnecdn.net/media/video?ac=play&id=’+videoidlib+’&type=200&siteId=34&player=’+playertype+’&articleId=’+groupid+’&url=’+base_url+window.location.pathname+’&showads=’+showads); kgroup.setAttribute(‘type’, ‘text/javascript’); kgroup.setAttribute(‘charset’, ‘utf-8’); document.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(kgroup); } else { //Add script tracking click play var k = document.createElement(‘script’); k.setAttribute(‘src’, ‘//la.vnecdn.net/media/video?ac=play&id=’+videoid+’&type=200&siteId=34&player=’+playertype+’&articleId=’+articleid+’&url=’+base_url+window.location.pathname+’&showads=’+showads); k.setAttribute(‘type’, ‘text/javascript’); k.setAttribute(‘charset’, ‘utf-8’); document.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(k); } } article_title = ‘Vợ chồng Lâm Khánh Chi đi sắm sửa cho tổ ấm – Ngôi sao – Ngôi sao’; var article_description = ”; var article_image = ‘https://vcdn-ngoisao.vnecdn.net/2017/12/13/top1-1513149169-7422-1513149220_500x300.jpg’; } catch(e){} }); var cateId = 1003730; var titlevideo = ‘Vợ chồng Lâm Khánh Chi đi sắm sửa cho tổ ấm’; var videoIdCurrent = 3683887; var checkMobile = 4; var groupid = 3683887; var pagename = ‘detail’; var desc_share_url = ‘Ca+s%C4%A9+chuy%E1%BB%83n+gi%E1%BB%9Bi+v%C3%A0+ch%E1%BB%93ng+s%E1%BA%AFp+c%C6%B0%E1%BB%9Bi+quan+t%C3%A2m+t%E1%BB%9Bi+%C4%91%E1%BB%93+n%E1%BB%99i+th%E1%BA%A5t%2C+gi%C6%B0%E1%BB%9Dng+n%E1%BB%87m+khi+%C4%91i+mua+s%E1%BA%AFm+chu%E1%BA%A9n+b%E1%BB%8B+cho+%C4%91%C3%A1m+c%C6%B0%E1%BB%9Bi.’; var timestamp = 1513837683; var catename = ‘Giaitri’; var fosp_isp = ”; var fosp_ip = ”; var fosp_aid = ”; var fosp_country = ”; var fosp_location = ”; var fosp_location_zone = ”; var videoid = 180662;

Vợ chồng Lâm Khánh Chi đi sắm sửa cho tổ ấm

Giải trí | Chủ nhật, 17/12/17 08:13 GMT+7

Hương Giang & Công Khang  |  

0 0 chia sẻ

Ca sĩ chuyển giới và chồng sắp cưới quan tâm tới đồ nội thất, giường nệm khi đi mua sắm chuẩn bị cho đám cưới.

Gửi Email

Email của bạn
Tên của bạn
Gửi đến(To)
Tiêu đề(Subject)
Message
Mã bảo mật
Vợ chồng Lâm Khánh Chi đi sắm sửa cho tổ ấm

Gửi Email cho tác giả

Họ tên
Email của bạn
Thông điệp
Mã bảo mật
Vợ chồng Lâm Khánh Chi đi sắm sửa cho tổ ấm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here